Medycyna pracy i fizjoterapia

Centrum medyczne Profimed

zegar

Nasz specjalista dr Łukasz Pilch

Pon-Wt: 8.00 - 14.00
Śr-Czw: 14.00 - 19.00

Rejestracja: 322 537 442

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Poradnia Neurologiczna Centrum Medycznego Profimed zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego.

Pacjencie pamiętaj!
Nie lekceważ objawów sugerujących choroby neurologiczne. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na wyleczenie i złagodzenie objawów. Usługi w Centrum Medycznym Profimed świadczone są w ramach kontraktu z NFZ, a także prywatnie.

Konsultacja lekarska - 100 zł

Pacjenci chcący skorzystać z usług lekarzy specjalistów w ramach kontraktu z NFZ powinni posiadać skierowanie wystawione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub innego specjalistę.

avatar

Administracja +48 322 589 780
przychodnia@zurs.pl@

avatar

Rejestracja - lekarze specjaliści +48 322 537 442

avatar

Rejestracja - medycyna pracy +48 322 537 134

avatar

Rejestracja - zabiegi rehabilitacyjne +48 322 598 961

avatar

Inspektor Ochrony Danych Łukasz Onysyk
+48 22 211 18 60
iod.hss@impel.pl


ul. Gliwicka 2, 40-079 Katowice

(32) 253-71-34

przychodnia@zurs.pl